JÍVA DEL MONTE

JÍVA DEL MONTE - fena podle které byl novelizován standard

 Země původu: Česká republika

Datum publikace platného standardu: 24.5.1963

Určení: Původně teriér k lovu lišek a jezevců, dnes spíše společenské plemeno

Klasifikace FCI: Skupina III - teriéři, Sekce 2 - nízkonozí teriéři, Bez pracovní zkoušky

Stručná historie: Český teriér je výsledek záměrného křížení psa sealyham teriéra s fenou skotského teriéra za účelem získání cele pigmentovaného, lehkého, krátkonohého, dobře ovladatelného teriéra s praktickým menším klopeným uchem a snadnou úpravou srsti. Se šlechtěním začal v roce 1949 pan František Horák z Klánovic u Prahy. V roce 1959 byli tito psi poprvé vystavováni pod jménem český teriér. FCI plemeno uznala v roce 1963.

Celkový vzhled: Krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a osvalený teriér se středně velkým klopeným uchem, obdélníkového formátu. Ušlechtilý a velmi elegantní.

Ideální míry:

Psi ...................feny

Kohoutková výška 29 cm .........27 cm

Délka hlavy 21 cm.................... 20 cm

Šířka hlavy 10 cm.......................9 cm

Obvod hrudníku 45 cm............ 44 cm

Šikmá délka těla 43 cm........... 40 cm

Povaha: Vyrovnaný, neagresivní, dobře ovladatelný, příjemný a veselý společník. K cizím osobám spíše rezervovaný. Je mnohem klidnější a mírnější než ostatní teriéři. Povaha není typicky teriérská.

Hlava: Hlava tvoří dlouhý, tupý, nikoli však příliš široký klín. Horní linie lebky svírá s linií nosu (s nosním hřbetem) ostrý úhel.

Mozková část:

Lebka: Ne příliš široká mezi ušima, zužující se k očním obloukům. Nadočnicové oblouky znatelné. Týlní hrbol dobře hmatný. Čelní rýha pouze nepatrná.

Stop: Malý, ale znatelný.

Obličejová část:

Nosní houba: Tmavá, dobře utvářená. Černá u jedinců se šedomodrou srstí, u světle kávových játrová (hnědá).

Nosní hřbet: Rovný.

Čelisti, zuby: Čelisti silné, skus nůžkový nebo kleštový. Pokud možno plnochrupý, chybění obou M3 nemá být penalizováno. Zuby silné, pravidelné, správně postavené,

Pysky: Relativně masité, dobře přiléhající.

Tváře: Ploché, nepříliš výrazné.

Oči: Střední velikosti, spíše hlouběji posazené, mírného výrazu. Dobře kryté převislou srstí. Hnědé až tmavohnědé u šedomodrých jedinců, světle hnědé u světle kávových. Víčka jsou černá u šedomodrých jedinců, u světle kávových játrová.

Uši: Střední velikostí, klopené tak, že dobře kryjí ušní otvor. Nasazeny poměrně vysoko, těsně přiléhající ke skráním. Mají trojúhelníkový tvar s kratší stranou v místě, kde je ucho lomené. Lom ucha je mírně nad rovinou temene.

Krk: Střední délky, mírně kratší než hlava (2-3 cm), poměrně silný, výše nasazený, šikmo nesený v elegantním oblouku. Kůže na krku je poněkud volnější, ale netvoří lalok.

Trup: Podlouhlý.

Horní linie: Ne přímá, bedra a záď musí být mírně klenutá. Velmi pružná.

Kohoutek: Nepříliš výrazný.

Hřbet: Silný, střední délky.

Bedra: Poměrně dlouhá, svalnatá, široká a mírně klenutá.

Záď: Silně vyvinutá, svalnatá, pánev mírně skloněná. Kyčelní hrboly často výše než kohoutek.

Hruď: Prsa široká, dobře vyvinutá. Hloubka hrudníku tvoří zhruba 1/2 kohoutkové výšky. Hrudník spíše válcovitý než hluboký, žebra klenutá.

Břicho: Prostorné, mírně vtažené. Slabiny plné.

Ocas: Ideální délka 18-20 cm, poměrně silný a nízko nasazený. V klidu nesený dolů nebo na konci mírně zahnutý vzhůru. V afektu nesený šavlovitě zahnutý vodorovně nebo výše. Ideálně dosahuje natažený ocas pouze k patám.

Končetiny:

Hrudní: Hrudní končetiny jsou co nejvíce rovné, silné, paralelní. Jejich délka je zhruba 1/2 kohoutkové výšky.

Plece: Svalnaté.

Lokty: Volné, ale ani vbočené, ani vybočené.

Tlapky: Velké s klenutými prsty a silnými drápy. Polštářky plné a dobře vyvinuté.

Pánevní: Pánevní končetiny jsou paralelní, silné, dobře zaúhlené a osvalené.

Lýtka: Krátká.

Pata: Relativně vysoko nad zemí, silně vyvinutá.

Tlapky: Menší než u hrudních končetin.

Pohyb: Volný prostorný, vydatný a živý. Cval pomalejší, ale vytrvalý. Hrudní končetiny se pohybují podél těla přímo vpřed.

Kůže: Silná, pevná, bez záhybů nebo laloku. Pigmentovaná.

Srst:

Kvalita srsti: Srst je dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, hedvábně lesklá, nepříliš bohatá. Obrysy trupu a končetin musí být patrné. Upravuje se stříháním. Na přední straně hlavy a nad očima se srst nestříhá, tvoří vous a obočí. Na spodní straně končetin, hrudníku a břicha je rovněž dlouhá nestříhaná srst. Ve výstavní kondici má být srst na šíji, plecích a hřbetě 1 - 1,5 cm dlouhá. Na temeni, bocích a ocase kratší. Velmi krátká je srst na uších, lících, hrdle (spodní straně krku), předhrudí, loktech, stehnech, lýtkách a okolo řitního otvoru. Přechod mezi ostříhanou a neostříhanou partií musí být pozvolný (plynulý).

Barva srsti: Český teriér má dva typy zbarvení:

- šedomodrý (štěňata se rodí černá)

- světle kávový (štěňata se rodí tmavě čokoládová).

U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé a bílé odznaky na hlavě (skráně a brada), hrdle, prsou, hrudníku a břichu, spodních částech končetin a v okolí řitního otvoru. Někdy se vyskytuje bílý límec nebo bílá špička ocasu. Základní barva musí vždy převládat.

Výška a váha: Kohoutková výška se pohybuje v rozmezí 25 až 32 cm. Ideální výška psa je 29 cm, feny 27 cm.

Váha nesmí být nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg. Ideální váha pro psa je 8 kg, pro fenu 7 kg.

Vady: Všechny odchylky od předešlého textu je nutno považovat za vady a způsob jejich penalizování musí být v přímém poměru k jejich závažnosti.

- slabá kostra, slabý hrudník

- slabé, krátké nebo příliš špičaté čelisti se slabým chrupem

- chybění jednoho řezáku

- vklíněný špičák (špička dolního špičáku směřuje do dásně mezi poslední horní řezák a špičák)

- proměnný nos

- příliš velké nebo vypoulené oči

- uši příliš velké nebo příliš malé nebo jiného tvaru či jinak nesené, než uvádí standard

- křivé hrudní končetiny, nekorektní postoje hřbet příliš dlouhý nebo příliš krátký

- příliš jemná nebo hrubá srst, kadeřavá srst

Vylučující vady:

- kryptorchismus

- entropium, ektropium - předkus, podkus

- chybění více než 4 zubů

- chybění dvou nebo více řezáků

- podkousnutý špičák (špička dolního špičáku směřuje přímo - kolmo do horního patra)

- obvod hrudníku vyšší než 50 cm - váha nižší než 6 kg nebo

vyšší než 10 kg

- nepravidelný, trhaný, křečovitý pohyb (skotské křeče)

- zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas

- velmi hrubá, krepovitá, plstnatá

(vatovitá) srst

- více než 20 % bílé barvy, bílá lysina na hlavě

- žíhání dlouhé srsti u psů starších než dva roky

- bázlivost, hysterie, agresivita

Poznámka: Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata sestouplá v šourku.